O ateliéru

Architektonická kancelář Ing. arch. Věra Blažková byla založena v roce 1993 v Semilech. Kancelář se zabývá především občanskými stavbami pro veřejný sektor, rodinnými domy pro privátní zákazníky s možností dokumentace zahrad. Ateliér zpracovává take územně plánovací dokumentaci včetně pořizovatelské činnosti. Dokumentace je odevdávána včetně inženýrské činnosti. (Jsme schopni zařídit vše od průzkumů až po odevzdání hotové stavby se zahradou a interiérem.)

  • Působíme především na územích

Liberecko (Turnovsko, Semilsko, Jablonecko), Královéhradecko (Jičínsko, Novopacko), Středočeský kraj (Mladá Boleslav) a okolí

  • Disponujeme autorizacemi v oborech

IT: obor interiérová tvorba,

A: obor architektura (A.1),

UP: obor územní plánování (A.2)

Číslo autorizace: 1628

  • Spolupracujeme s odborníky

Ing. arch.  Jan Šebek – architekt

Ing. Jaroslav Wolf – specialista na dopravu

Ing. Jan Šteflíček – zeleň a zahrady

Ing. Iva Kábrtová – elektro

Ing. Stanislav Gajzler – voda a kanalizace

Ing. Roman Matoušek – inženýrské sítě, topení

Ing. Milan Šilar – statika

  • Historie atelieru

Ateliér byl založen v roce 1993. Předcházela práce vedoucího projektanta v OSP Semily, vedoucí odboru rozvoje a územního plánování Okresního úřadu Semily.

  • Další informace o atelieru

Pojištění odpovědenosti v souvislosti s výkonem odborné činnosti je sjednáno do výše plnění 2 mil. Kč

V naší projekční kanceláři se vždy setkáte se vstřícným přístupem a vždy pro Vás najdeme vhodné řešení.

Naše služba pro Vás začíná od prvotních formulací zadání, upřesnění záměru a sestavení objednávky a řádné smlouvy o dílo. Následuje zpracování grafického návrhu – Studie stavby, vč. barevných vizualizací, dále zpracování projektu pro územní rozhodnutí a stavební povolení a konečně zpracování prováděcího projektu se všemi potřebnými profesemi. Naše služby jsou k dispozici i ve formě průběžného autorského dozoru po celou dobu výstavby, až po kolaudaci zároveň se stavebním dozorem.

Jsme připraveni reagovat pružně a rychle na požadované změny a úpravy dokumentace.

Projektová dokumentace je zpracována autorizovanými osobami, ve všech stupních – dle stavebního zákona, včetně specializovaných profesí.

Inženýrská činnost je prováděna v kompletním rozsahu, od zajištění stanovisek, vyjádření, územních rozhodnutí a stavebních povolení, autorské dozory až po kolaudační rozhodnutí. V rámci činnosti jsme připraveni zajistit i řadu souvisejících služeb, jako jsou geologické průzkumy, geodetické zaměření, stavebně technické, statické průzkumy, radonové průzkumy, převody pozemků apod.

Rozsah a cena řešených fází projektů je vždy předmětem vzájemné dohody s objednatelem.