Služby

Architektonická studie, Dokumentace pro stavební povolení, Dokumentace provedení stavby, Projektové řízení (Project management), Technický dozor investora, Územní studie, Územní plány, Pořizovatelská činnost při územních plánech

Architektura a urbanismus

  • Architektonické práce
  • Návrhy interiérů
  • Územní plány
  • Územní studie

Projektování pozemních staveb

  • Projekce, dokumentace
  • Stavební příprava staveb

Projektování a návrh zahrad

  • Sadové a parkové úpravy
  • Návrhy zahrad s možností realizace

Přehled nabízených služeb

Zpracování a pořízení územních plánů
Zpracování územních plánů, územních studií, regulačních plánů,a zároveň pořizovatelská činnost u všech stupňu územních plánů.

Zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace
Architektonické studie, dokumentace pro územní řízení, dokumentace pro stavební řízení, dokumentace pro provedení stavby, dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. Při zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace spolupracujeme se specialisty všech potřebných profesí.

Nabídka na inženýrskou činnost
Projednání dokumentace s dotčenými orgány státní správy, se správci inženýrských sítí, atd. Zajištění pravomocného rozhodnutí o umístění stavby, o povolení stavby, atd.

Spolupráce v průběhu stavby a po jejím dokončení
Autorský dozor v průběhu výstavby, dokumentace skutečného provedení stavby, zajištění kolaudace stavby, spolupráce při odstraňování vad a nedodělků po dokončení stavby.

Poradenská činnost
Konzultace výběru stavebních materiálů, zajištění dodávky materiálu na místo stavby, případné zajištění realizace.

Naše kancelář trvale spolupracuje s autorizovanými inženýry všech profesí. Touto spoluprácí zajišťujeme kompletní projektové práce staveb.

Další spolupráce je prováděna s odbornými firmami v oblastech:
Stavebně-technický průzkum staveb, akustické posudky, radonový a geologický průzkum, polohopisné a výškopisné zaměření, energetické audity , dodávky staveb